Projekt NFP (OPII)

Projekt „InoCHF – výskum a vývoj v oblasti inovatívnych technológií v manažmente pacientov s CHF“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:   Trnavská univerzita v Trnave
Partneri:   MERCHANT, s. r. o.
    Matematický ústav SAV, v. v. i.
Miesto realizácie:   Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Banská Bystrica, Trnava, Šaľa, Košice - mestská časť Staré Mesto
     
Opis projektu:   Vytvorenie a overovanie personalizovaných liečebných a ošetrovateľských postupov (nezávislý výskum a vývoj)
    Analýza a návrh prototypov telemedicínskeho systému (priemyselný výskum) 
    Vývoj prototypu telemedicínskeho systému vhodného na testovanie v reálnej  prevádzke (experimentálny vývoj)
    Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF  (nezávislý výskum a   vývoj)
    Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF BA (nezávislý výskum a   vývoj)

 

 Nenávratný finančný príspevok: 1 490 642,29 €

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.